CAT | ESP
Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres

Avís legal

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. informa de que és titular del lloc web www.gestiobres.com

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, el titular de la web www.gestiobres.com informa:

  • GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. amb CIF B17386269, i domicili social a C/ RAMON MASIFERN Nº 8, 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ inscrita en el Registre Mercantil en el tom 622, foli 10, fulla GI-12.021, inscripció 1a.


L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és gio@gestiobres.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per el lloc web de GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pagines GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pagines web de GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.


POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. no es fa responsable del contingut de les pagines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pagines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pagines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitja dels enllaços.

GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, pogués derivar-se de la navegació per les seves pagines web. En conseqüència, GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en el que fa referència als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu lloc web, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu lloc web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. informa que les cookies associen l’usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. informa a l’usuari que actualment aquesta web no utilitza cap cookie, ni pròpia ni de tercers.

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés al lloc web de GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. no serà preceptiva la instal·lació de cookies

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. informa als usuaris del seu lloc web de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pagines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ RAMON MASIFERN Nº 8, 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ.

Mentre no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pagines pertanyen, per si o com a cessionària, a GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. Serà, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació publica i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pagines web sense el consentiment exprés GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització inadequada de les seves pagines web i continguts o per l’ incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I SERVEIS, S.L., els jutjats o tribunals propis de la localitat de LA BISBAL D’EMPORDÀ.