CAT | ESP
Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres

Naves industriales

Calsina Carré
(Valls)

Promotor: Calsina Carré, SL
Enginyeria: Indus, SA
Data finalització: 2006
Localització: c. Sabaters - c. Blanquers

Descripció del projecte:
Nau industrial per logística, oficines, exposicions i aparcament

Total m2 construït: 11.000 de nau industrial
3.500 d'oficines i exposicions