CAT | ESP
Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres

Residencial

Edifici de vivendes
(Roses)

Promotor: Dkny Regal, SL
Constructor: Edificis i Obres, SL
Arquitecte: Enric Berini Bassa
Data finalitació: 2007
Localització: c. Bernat Metge - c. Joanot Martorell - Passeig Marítim

Descripció del projecte:
155 habitatges construïts en 3 blocs amb aparcament, piscines i jardins

Total m2 construït: 17.680