CAT | ESP
Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres

Residencial

Habitatges de protecció oficial
(Palafrugell)

Promotor: Família i Benestar Social Fundació Privada
Constructor: Jahevi, SL
Arquitecte: Josep Boncompte Coll - Guillermo Font Boix
Data finalització: 1997
Localització: 'El Bruguerol'

Descripció del projecte:
27 habitatges de Protecció Oficial i pàrquings

Total m2 construït: 3340