CAT | ESP
Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres

Equipamientos

Teatre Municipal
(Palafrugell)

Promotor: Ajuntament de Palafrugell
Constructor: Dragados
Arquitecte: Albert Quigles - Eduard Esteller - Josep M. Miró
Data de finalització: 1999
Localització: c. Santa Margarita, 1

Descripció del projecte:
Teatre Municipal