CAT | ESP
Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres Gestió Integral d'Obres

Residencial

Bloc d'habitatges
(Banyoles)

Promotor: Salvador Serra, SA
Arquitecte: Joan Pla Torras - Josep M. Pla Torras
Data finalització: 2006
Localització: pg. Mossčn Lluís Constans

Descripció del projecte:
33 habitatges i aparcaments (2 soterranis)

Total m2 construďt: 9.800